Konferencja "Efektywne zarządzanie obiektami sportowymi" już 8 grudnia!

 

Zapraszamy do udziału w konferencji „Efektywne zarządzanie obiektami sportowymi”, która odbędzie się 8 grudnia w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (siedziba BCC). Konferencja skierowana jest do zarządców obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz do osób odpowiedzialnych za nadzór i zarządzanie infrastrukturą sportową w miastach i gminach.

 

Celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych, redukcji kosztów, podnoszenia efektywności, bezpieczeństwa oraz marketingu. Program Konferencji został przygotowany przy współudziale Katedry Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Jeden z warsztatów poświęcony będzie marketingowi obiektów sportowych, gdzie przedstawione zostaną najlepsze praktyki rynkowe poparte doświadczeniami z kraju i ze świata. Warsztat prowadzić będzie Kamil Kukułka, Główny Konsultant firmy Sport Innovation. 

 

Organizatorem Konferencji jest Labor Sp. z o.o. oraz Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Konferencja odbywa się pod patronatem merytorycznym Polskiego Oddziału IREM® (Institute of Real Estate Management) oraz pod patronatem honorowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Zapraszamy do zgłoszenia udziału w konferencji (cena 650zł brutto). Termin zgłoszeń upływa 19 listopada 2010 r.

Miejsce: Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10 (Pałac Lubomirskich, siedziba Business Centre Club).

 

Program:
09.30 - 10.30             Rejestracja uczestników.

10.30 - 10.45            Otwarcie konferencji: Marek Zdziebłowski, Prezes Zarządu PKIS
                                    Tadeusz Brach, Prezes Zarządu Labor Sp. z o.o.

10.45 – 11.15           Wykład inauguracyjny - Profesor Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa
11.15 - 12.00            Istota i cele zarządzania nieruchomościami sportowymi.
                                    Nowoczesne metody zarządzania. Aspekty Prawne. Tadeusz Brach
12.00 - 13.00            Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami.
                                    Inwentaryzacja zasobów, podstawowa dokumentacja techniczna i prawna zapewniająca
                                    prawidłową obsługę nieruchomości, elementy bezpieczeństwa w zarządzaniu nieruchomościami sportowymi, ewakuacja obiektów sportowych 13.00 - 13.15            Przerwa kawowa.
13.15 - 14.15            Bezpieczeństwo obiektów sportowych w ujęciu organizacji imprez masowych
                                    Prawa i obowiązki organizatora imprezy masowej. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
                                    Współdziałanie z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Waldemar Bejgier
14.15 – 14.45           Lunch
14.45 – 15.45           Marketing obiektów sportowych
                                    Budowa wizerunku obiektu sportowego. Wykorzystanie obiektów na cele pozasportowe.
                                    Umowy reklamowe Kamil Kukułka
15.45 - 16.45            Zarządca nieruchomości - sylwetka menadżera
                                    Co to tak naprawdę znaczy zarządzać nieruchomością? Wyzwania zarządcy jako managera.
                                    Wypalenie zawodowe, rutyna, odpowiedzialność. Ludzie i co z nimi począć? Jak rozwijać
                                    nieruchomość nie zapominając o sobie? Bartosz Dobrowolski
 16.45 – 17.00          Akademia Zarządzania Obiektami Sportowymi
                                    Przedstawienie programu szkoleniowego na 2011. Tadeusz Brach
17.00                          Zakończenie Konferencji

konf_partnerzy

Klienci o nas

Sport Innovation wykazało się wysoką jakością obsługi oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji ponad trzy miesięcznej kampanii promocyjnej. (...) wywiązali się wzorowo z zawartej umowy, wykazując dużą inicjatywę oraz kreatywne rozwiązania. Z całym przekonaniem mogę polecić SI jako rzetelnych oraz profesjonalnych partnerów.

Dominika Ostrowska-Augustyniak 
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

 Urząd Miasta Łodzi

Więcej referencji.

Aktualności