Arena Legionowo

Projekt sprzedaży praw do nazwy Areny Legionowo rozpoczęty został w sierpniu 2009r. i podzielony został na trzy części:

Część 1 - analiza przedsprzedażowa

Sport Innovation przygotowało analizę przedsprzedażową naming rights hali wielofunkcyjnej (do 3 tys. osób) na zlecenie MOSiR z centralnej Polski. W ramach raportu dla decydenta opracowaliśmy:

* analizę szans i zagrożeń zw. ze sprzedażą praw do nazwy,
* szacunkowe wartości obiektu metodą rynkową
* rekomendacje sposobu sprzedaży i ograniczeń
* przykłady porównywalnych obiektów z Polski i świata

Efektem prac była decyzja właściciela i inwestora areny o przygotowaniu pełnej oferty naming rights areny i wyceny wartości praw medialnych, marketingowych i pozostałych. Celem dalszej współpracy jest pozyskanie odpowiedniego partnera biznesowego dla obiektu jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem.

 

Część 2 - wycena praw oraz oferta sprzedażowaarena_legionowo_sportinnovation_200

Grupa ekspertów z NamingRights.pl działających na zlecenie MOSiR Legionowo przygotowała wycenę praw marketingowych, w tym prawa do nazwy nowo budowanej hali sportowej.

Władze miasta Legionowo podjęły działania zmierzające ku nowoczesnej komercjalizacji i promocji Areny, która otwarta zostanie w trzecim kwartale 2010 roku. Obiekt pomieści do 2,5 tys. osób na wydarzeniach kulturalnych oraz 2 tys. osób na sportowych, w tym głównie podczas meczów siatkarskich.

„Świadomie rozpoczęliśmy działania związane ze sprzedażą praw do nazwy niespełna rok przed wybudowaniem Areny Legionowo. Jest to idealny okres aby przeprowadzić złożone działania w celu pozyskania partnera do współpracy. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą Sport Innovation reprezentującą ekspertów z NamingRights.pl” – mówi Dyrektor MOSiR Legionowo, Grzegorz Gutkowski.

Dzięki projektowi wykreowano nowe rozwiązania promocyjne dla potencjalnych partnerów oraz wycenione zostały prawa, które generować będą wartości medialne i wizerunkowe dla przyszłego partnera Areny. Dodatkowo przygotowana została oferta sprzedaży naming rights obiektu.

„Istotnym jest, że władze Legionowa nastawione są na akytwną współpracę z potencjalnym partnerem, co gwarantuje pełne wykorzystanie możliwości idących za zakupem praw do nazwy Areny Legionowo” – mówi Łukasz Gąsiorowski z portalu www.namingrights.pl

Zgodnie z obowiązującym światowym trendem władze miasta planują pozyskać dodatkowe fundusze poprzez zintegrowanie obiektu z marką partnera naming rights. Pozwolą one na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, a także pokryć część kosztów jego budowy.

Jesteśmy przekonani, że jedna z niewielu nowoczesnych Aren w pobliżu Warszawy (22 km od ścisłego centrum) ma duży potencjał promocyjny dla marki patronującej obiektowi. Nabywając prawa firma zyska unikatową i niepowtarzalną okazję do zaistnienia w świadomości mieszkańców regionu na długie lata. Ponadto Arena umożliwia klientom bezpośredni kontakt z marką i produktami firmy na wiele różnorodnych sposobów." – mówi Kamil Kukułka, ekspert NamingRights.pl
legionowo


Część 3 - konkurs na sprzedaż nazwy Areny

Kolejny etap sprzedaży praw do nazwy Areny Legionowo rozpocznie się w pierwszym kwartale 2010 roku.

 

Powrót do Klientów.

Klienci o nas

Sport Innovation wykazało się wysoką jakością obsługi oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji ponad trzy miesięcznej kampanii promocyjnej. (...) wywiązali się wzorowo z zawartej umowy, wykazując dużą inicjatywę oraz kreatywne rozwiązania. Z całym przekonaniem mogę polecić SI jako rzetelnych oraz profesjonalnych partnerów.

Dominika Ostrowska-Augustyniak 
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

 Urząd Miasta Łodzi

Więcej referencji.

Aktualności